Lynkursus med vigtig viden

Få den nødvendige viden, så du træffer gode valg om barnets bopæl, samvær og forsørgelse. Vi har fokus på, at du og dit barns anden forælder indretter jer sådan, at der skabes adgang til fleksibilitet om bopæl og samvær i barnets opvækst.

Læs mere og tilmeld dig her.

Barnets økonomi og praktik efter fars og mors skilsmisse

DetHeleBarn.dk søger testpersoner til ny online løsning

Lav fælles budget over barnets udgifter og del de praktiske indkøb med dit barns anden forælder. Så skaber du grundlag for ligeværdige forældre og for fleksible rammer om barnets bopæl og samvær.

Vi søger

- Fædre og mødre som vil teste sammen

- Fædre eller mødre som vil forny samarbejdet med barnets anden forælder

Læs mere her.

Ét barn – to hjem

Guide til dig som skilsmisseforælder eller ny kæreste

 • Bopæl, samvær og forældrenes forsørgelse
 • De offentlige ydelser, børnebidrag og skattefradrag
 • Bodeling

Guiden giver dig de relevante input, så rammerne om skilsmissebarnet kan etableres med størst mulig fleksibilitet i barnets opvækst i to hjem.

Pris: kr. 75

 

Dine, mine og vores

Guide til dialog i den sammenbragte familie

 • Børnene økonomiske bidrag og ydelser
 • Hjemmets udgifter til børnene
 • At stille dine, mine og vores lige …

Guiden og medfølgende online løsning giver overblik og udgangspunkt for en konstruktiv dialog om nogle af de dilemmaer I møder med dine, mine og vores børn.

Pris kr. 95 pr. år

(kan med fordel kombineres med guiden: Ét barn – to hjem)

 

Skilsmissebarnets forsørgelse

Onlineløsning til far og mor

 • ligestillede forældre
 • fleksible rammer om barnets bopæl og samvær

Far og mor fastholder det fælles ansvar for barnets økonomi og praktik efter skilsmissen. Far og mor laver ét fælles budget og en fordeling af hvem der står for hvert af de praktiske køb til barnet. Indbetalinger og køb realiseres med en fælles bankkonto med betalingskort til begge.

Pris kr. 49 pr. måned

 

Fokus på DetHeleBarn.dk

Skilsmissebarnets virkelighed er to hjem og én udvidet familie.

DetHeleBarn.dk arbejder for:

 • en skilsmissekultur der indebærer, at den biologiske forælder samarbejder med sit barns anden forælder og dennes nye kæreste,
 • at der skabes anerkendelse af barnets basale behov for både far og mor også efter skilsmissen,
 • at de nye parforhold i begge skilsmissebarnets hjem kan skabe et relevant fællesskab om dine, mine og vores børn

Vi hjælper barnets udvidede familie til at skabe rammer, så barnet oplever sig som ét helt barn med to hjem