Brugerne siger ... EVA: Samarbejdsrummet har skabt grundlag for en bedre kommunikation CASPER: Kurset hjalp mig meget TRINE: Dine, Mine og Vores er meget nyttigt KASPER: Jeg giver min varmeste anbefaling ESTHER: Let og tilgængeligt JAKOB: Et praktisk værktøj

Økonomi giver skilsmisseforældre konflikter

Alt for mange får indrettet sig alt for rigidt omkring bopæl, samvær og børnebidrag. Skilsmisseforældre tror, at de kan ændre senere. Og opdager først skilsmissesystemets fælder, når det er for sent.

Alt for mange tror, at netop de undgår konflikter efter skilsmissen. En undersøgelse foretaget af Epinion viser, at 43 procent af fars og mors konflikter handler om økonomi. Statsforvaltningen traf i 2015 i alt 23.850 afgørelser om børnebidrag og 13.602 afgørelser om samvær. Det ender alt for ofte i konflikt om økonomi og samvær, når kernefamilien opløses. Og det kan undgås! 

DetHeleBarns ydelser er udviklet til, at skilsmisseforældre styrer uden om systemets fælder. Og at du/I sætter rigtig af til samarbejdet efter skilsmissen. Der er meget viden at hente i vore gratis produkter, som du finder på hjemmesiden. Du er også velkommen på vore generelle kurser eller til individuel rådgivning. Kom alene eller sammen med barnets anden forælder.

SamarbejdsRummet til far og mor

Hvem køber flyverdragten? Hvor er klubbens login? Hvad ønsker barnet sig til jul og hvem køber hvad? Hvad koster vores barn? Hvilke tilskud følger vores barn?

Et rum til far og mor

Skab et samarbejdsrum omkring barnet med de relevante oplysninger, kontakter og en logbog. Suppler med et fælles budget over barnets udgifter og del de praktiske indkøb med dit barns anden forælder. Så er der skabt et solidt fundament for et godt forældresamarbejde.

Opret dig her - kr. 49 pr. måned

Mere om SamarbejdsRummet

Økonomien i det sammenbragte

Skal vores fællesbarn på efterskole, når de andre ikke kom det? Skal vi både betale vinterjakke og børnebidrag? Deler vi bare alle hjemmets udgifter?

En guide til ham og hende

Økonomien i det sammenbragte er kompleks fordi hvert barn har sit udgangspunkt. Ustabil fordi børn ændrer samvær og bopæl. Der er bare forskelle på Dine, Mine og Vores børn. Få overblik og gå i dialog. Så kan I finde løsninger til hvordan I sammen kan håndtere dilemmaerne.

Opret dig her - kr. 95 pr. familie pr. år

Mere om onlineguide

Kender du skilsmissesystemets fælder?

Der er særligt 3 fælder, som giver konflikter mellem far og mor. Budgetmodulet Vores barn i SamarbejdsRummet styrer far og mor uden om dem alle. Er du i tvivl om fælder og værktøj så ring til os på 6057 0036. Du kan også komme på kursus og få den nødvendige viden om hvordan skilsmisse-systemet virker i praksis og hvor der er udfordringer.

Interessekonflikterne opstår, når enten far eller mor ønsker at ændre en eksisterende aftale om barnets bopæl, samvær eller børnebidrag. Statsforvaltningens proces er langsommelig og opslidende. Barnet involveres gennem det far og mor signalerer om hinanden. Mange børn oplever at blive brevdue mellem far og mor. 

Erfaringer viser, at far og mor konflikter om økonomien. Det opleves meget direkte af de fleste børn. Undgå derfor ”systemets fælder”, der kobler samvær og børnebidrag. Aftal i stedet et fælles budget ud fra barnets udgifter og del gerne de praktiske indkøb.

 

Bidragsfælden

Bidragsfælden klapper, når far og mor har aftalt et bidrag, der er højere end det Statsforvaltningen fastsætter og hvor forholdene reelt ændrer sig. Et sådan bidrag kan Statsforvaltningen ikke nedsætte. Omvendt kan Statsforvaltningen hæve bidraget, hvis det er aftalt lavere end det Statsforvaltningen fastsætter.

Samværsfælden

Samværsfælden klapper, når far og mor har aftalt et specifikt samvær eller en deleordning. Barnet fastlåses i en ordning ud fra hensynet til fars og mors økonomiske interesser. Børnebidrag fastsat af Statsforvaltningen afhænger nemlig bl.a. af barnets samvær og bortfalder ved 6-dages samvær på en 14-dages periode.

Bopælsfælden

Bopælsfælden klapper, når barnet ønsker, at flytte bopæl. En række offentlige ydelser flytter med. Ydelser, som bopælsforælderen (formentlig sammen med børnebidraget), har indrettet sig på løbende at modtage.

 

Ét barn - 2 hjem

Guide til skilsmissebarnets far og mor … og de nye kærester

  • Bodeling
  • Bopæl, samvær og forældrenes forsørgelse
  • De offentlige ydelser, børnebidrag og skattefradrag

Guiden giver dig de relevante input, så rammerne om barnet kan etableres med størst mulig fleksibilitet i de 2 hjem.

Modtag guiden

Skal du skilles?

... eller er du skilt fra dit barns anden forælder? Træf gode beslutninger.

BOPÆL - SAMVÆR- BØRNEBIDRAG

Mere om 3 timers kursus

Gratis rådgivning

Hver torsdag 8-10. Økonomiske og praktiske forhold omkring jeres barn kan udfordre samarbejdet. Få ideer og sparring til samarbejdet med barnets andet hjem.

Telefon 6057 0036

Fakta 2015

- 23.850 afgørelser om børnebidrag
- 13.602 afgørelser om samvær
- 28.853 par blev gift, 16.343 par blev skilt
- 43 pct. af konflikter handler om økonomi
Kilde: Danmarks Statistik, Statsforvaltningen og Epinion

Fokus på det hele barn

Skilsmissebarnets virkelighed er 2 hjem og én udvidet familie

DetHeleBarn.dk står for:

  • at barnets behov for både mor og far og forældreskabet anerkendes,
  • at den biologiske forælder forventes at samarbejde med sit barns anden forælder og dennes nye kæreste,
  • at de nye parforhold kan skabe et relevant fællesskab om dine, mine og vores børn.

Vi hjælper barnets udvidede familie til at skabe rammer, så barnet oplever sig som ét helt barn med 2 hjem