UNDGÅ DE ØKONOMISKE FÆLDER

DetHeleBarn.dk har fokus på skilsmissebarnets forsørgelse for dig som skilt forælder og ny kæreste

Produkter, der skaber gode og fleksible rammer om skilsmissebarnet i begge hjem

DetHeleBarn.dk tilbyder viden og produkter til:

SKILSMISSEFORÆLDEREN som er dig der skal skilles, dig der er blevet skilt eller dig der gerne vil samarbejde bedre med din eks om barnets økonomi og praktik

DEN NYE KÆRESTE som er dig der bliver barnets forælderes nye kæreste og ønsker overblik over din, din kærestes og særbarnets økonomi og praktik

DEN SAMMENBRAGTE FAMILIE som ønsker et bedre overblik over det enkelte barn i familiens økonomi og praktik 

Ét barn – to hjem

Guide til dig som skilsmisseforælder eller ny kæreste

 • Bopæl, samvær og forældrenes forsørgelse
 • De offentlige ydelser, børnebidrag og skattefradrag
 • Bodeling

Guiden giver dig de relevante input, så rammerne om skilsmissebarnet kan etableres med størst mulig fleksibilitet i barnets opvækst i to hjem.

Pris: kr. 75

 

Dine, mine og vores

Guide til dialog i den sammenbragte familie

 • Børnene økonomiske bidrag og ydelser
 • Hjemmets udgifter til børnene
 • At stille dine, mine og vores lige …

Guiden og medfølgende online løsning giver overblik og udgangspunkt for en konstruktiv dialog om nogle af de dilemmaer I møder med dine, mine og vores børn.

Pris kr. 95

(kan med fordel kombineres med guiden: Ét barn – to hjem)

 

Skilsmissebarnets forsørgelse

Værktøj til skilsmisseforældres fælles udgifter og indkøb

 • Ligestillede forældre
 • Fleksible rammer i barnets opvækst
 • Deling af barnets reelle udgifter og ydelser – en fælles konto

Værktøjet giver et samlet overblik over økonomien omkring jeres barn. Desuden kan laves en afstemning af hvilket hjem, der i praksis er ansvarlig for hvad.

Pris kr. 75

(kan med fordel kombineres med guiden: Ét barn – to hjem)

 

Fokus på DetHeleBarn.dk

Skilsmissebarnets virkelighed er en udvidet familie i 2 hjem.

DetHeleBarn.dk arbejder for at understøtte:

 • (bonus)forælderskabet i og mellem skilsmissebarnets hjem i en kontekst hvor kernefamilien ikke længere eksisterer
 • at de nye parforhold i skilsmissebarnets hjem kan skabe et relevant fællesskab om dine, mine og vores børn
 • at der skabes respekt om barnets kærlighed til begge forældre
 • en skilsmissekultur med der forudsætter, at den biologiske forælder kan samarbejde med sit barns anden forælder og dennes nye kæreste

Vi vil hjælpe den moderne familie med at skabe solide rammer, så børnene føler sig som hele børn med to hjem.