Brugerne siger ... EVA: Samarbejdsrummet har skabt grundlag for en bedre kommunikation CASPER: Kurset hjalp mig meget TRINE: Dine, Mine og Vores er meget nyttigt KASPER: Jeg giver min varmeste anbefaling ESTHER: Let og tilgængeligt JAKOB: Et praktisk værktøj

Aftaler om bopæl, samvær og børnebidrag - overblik og løsninger

Når far og mor ikke længere er kærester, så skal der træffes en række beslutninger omkring barnet. Far og mor skal bearbejde bruddet og samtidig etablere sig hver for sig. Ofte er økonomien en vigtig faktor, når kernefamiliens fælles bolig skal erstattes med delefamiliens 2 hjem. Det får far og mor til at rette stor opmærksomhed på de forskellige tilskud og fradrag, der følger barnet. Både far og mor indretter sig på denne økonomi. Derfor kan den bopæls- og samværsløsning som far og mor oplever så logisk ved bruddet, blive svær at ændre hen ad vejen. uanset at barnet måtte have et behov for dette.

Barnets økonomi knyttes primært til bopælsforælderen som typisk indretter sig på løbende at modtage børnebidrag, børne- og ungeydelse samt ydelserne knyttet til at være enlig forsørger (børnetilskud, øget beskæftigelsesfradrag, SU forsørgertillæg), hertil kommer mulighederne for friplads, boligstøtte mv. Og bopælsforælderens adgang til børnebidrag fra samværsforælderen styres primært af det aftalte samvær.

Aftaler om børnebidrag kan efterfølgende vise sig umulige at ændre. Og selvom bidragsaftaler, børneaftaler etc. kan være med til at lette overgangen efter bruddet, så kan de medvirke til at skabe konflikter i forældrenes samarbejde.

Tænker du, at netop du og dit barns anden forælder undgår konflikter? Eller tænker du måske, hvordan netop I endte i konflikt? En undersøgelse foretaget af Epinion viser, at 26 pct. af alle børn med skilte forældre oplever, at deres forældre ikke taler sammen. 17 pct. siger, at deres forældre bagtaler hinanden og 12 pct. siger, at forældrene tit skændes. Forældrene oplyser, at 43 procent af konflikterne handler om økonomi. Hver tredje forælder kender til konflikt om samvær.

I Statsforvaltningen kan du få god rådgivningen. Det er også Statsforvaltningen, der skal træffe myndighedsafgørelsen, når far og mor ikke kan blive enige. Statsforvaltningen traf i 2016 i alt 21.197 afgørelser om børnebidrag og afsluttede 19.024 sager om samvær. Det ender altså alt for ofte i konflikt om økonomi og fordeling af samvær, når kernefamilien opløses og delefamilien etableres. Og det kan undgås ved at indrette sig mere fleksibelt omkring bopæl, samvær og økonomi. 

Ønsker du ro omkring dit skilsmissebarn?

DetHeleBarns ydelser er udviklet til, at skilsmisseforældre styrer uden om skilsmissesystemets snubletråde og får et godt afsæt til samarbejdet. Vi har fokus på økonomien og det praktiske samarbejde. Der er vigtig viden at hente i den gratis guide: "Ét barn - 2 hjem". Du får praktisk hjælp i SamarbejdsRummet. Og du er velkommen på vore generelle kurser eller til individuel rådgivning.

SamarbejdsRummet til far og mor

Hvem køber flyverdragten? Hvor er klubbens login? Hvad ønsker barnet sig til jul og hvem køber hvad? Hvad koster vores barn? Hvilke tilskud følger vores barn?

Et rum til far og mor

Skab et samarbejdsrum omkring barnet med de relevante oplysninger, kontakter og en logbog. Suppler med et fælles budget over barnets udgifter og del de praktiske indkøb med dit barns anden forælder. Så er der skabt et solidt fundament for et godt forældresamarbejde.

Opret dig her - kr. 49 pr. måned

Mere om SamarbejdsRummet

Økonomien i det sammenbragte

Skal vores fællesbarn på efterskole, når de andre ikke kom det? Skal vi både betale vinterjakke og børnebidrag? Deler vi bare alle hjemmets udgifter?

En guide til ham og hende

Økonomien i det sammenbragte er kompleks fordi hvert barn har sit udgangspunkt. Ustabil fordi børn ændrer samvær og bopæl. Der er bare forskelle på Dine, Mine og Vores børn. Få overblik og gå i dialog. Så kan I finde løsninger til hvordan I sammen kan håndtere dilemmaerne.

Opret dig her - kr. 95 pr. familie pr. år

Mere om onlineguide

Kender du skilsmissesystemets snubletråde?

Der er særligt 3 fælder, som giver konflikter mellem skilsmisseforældre. Budgetmodulet Vores barn i SamarbejdsRummet styrer far og mor uden om dem alle. Er du i tvivl om fælder og værktøj så ring til os på 6057 0036. Du kan også komme på kursus og få den nødvendige viden om hvordan skilsmissesystemet virker i praksis og hvor der er udfordringer.

Interessekonflikterne opstår, når enten far eller mor ønsker at ændre en eksisterende aftale om barnets bopæl, samvær eller børnebidrag. Statsforvaltningens proces er langsommelig og opslidende. Barnet involveres gennem det, far og mor signalerer om hinanden. Mange børn oplever at blive brevdue mellem far og mor. Det trygge rum med far og mor er væk.

Erfaringer viser, at far og mor konflikter om økonomien. Det opleves meget direkte af de fleste børn. Undgå derfor skilsmissesystemets snubletråde, der kobler samvær og børnebidrag. Aftal et fælles budget ud fra barnets udgifter.

 

Bidragsfælden

Bidragsfælden klapper, når et bidrag aftales højere, end Statsforvaltningen fastsætter.

Statsforvaltningen kan ikke nedsætte det, men kan hæve hvis det er aftalt lavere end Statsforvaltningen fastsætter.

Samværsfælden

Samværsfælden klapper, når børnebidraget fastlåser barnet i en ordning.

Det problematiske skift i ordning er til eller fra 5 dages samvær på en 14-dages periode.

Bopælsfælden

Bopælsfælden klapper, når økonomi fastlåser barnet på bopælen.

En række offentlige ydelser flytter med. Ydelser, som bopælsforælderen formentlig har indrettet sig på løbende at modtage.

Ét barn - 2 hjem

Guide til skilsmissebarnets far og mor … og de nye kærester

  • Bodeling
  • Bopæl, samvær og forældrenes forsørgelse
  • De offentlige ydelser, børnebidrag og skattefradrag

Guiden giver dig relevante input, så rammerne om barnet kan etableres med størst mulig fleksibilitet.

Modtag guiden

Skal du skilles?

... eller er du skilt fra dit barns anden forælder? Træf gode beslutninger.

BOPÆL - SAMVÆR- BØRNEBIDRAG

Mere om 3 timers kursus

Gratis rådgivning

Hver torsdag 8-10. Økonomiske og praktiske forhold omkring jeres barn kan udfordre samarbejdet. Få ideer og sparring til samarbejdet med barnets andet hjem.

Telefon 6057 0036

Fakta 2016

- 21.197 afgørelser om børnebidrag
- 19.024 afsluttede sager om samvær
- 30.773 par blev gift, 17.426 par blev skilt
- 23.088 børn blev berørt af skilsmisse
- 43 pct. af konflikter handler om økonomi
Kilde: Danmarks Statistik, Statsforvaltningen og Epinion